Akademik Personel

Doç. Dr. Mehmet YILMAZ

E-Mail : mehmet.yilmaz.dr@gmail.com, mehmet.yilmaz@odu.edu.tr

Telefon : 0 452 234 50 10/ 1752

 

Adı Soyadı: Doç. Dr. Mehmet YILMAZ

Doğum Tarihi: 12.11.1979 

Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

İletişim Fakültesi

Radyo-Tv-Sinema Böl.

Ege Üniversitesi

2002

Y. Lisans

Radyo-Tv

Ege Üniversitesi

2004

Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık

Radyo-Tv- Sinema

Ege Üniversitesi

2008

Doçent

Uygulamalı İletişim

Üniversitelerarası Kurul

2012

 

Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışmanı :

Düzenleme ve Uygulamalar ile Türkiye’de Siyaset Kurumunun Kitle İletişim Araçlarına Bakışı: Ticari Televizyon Yayın Politikaları Örneği, Prof. Dr. Güliz ULUÇ

 

Doktora Tezi (özeti ekte) ve Danışmanı:

Politik iletişim Sürecinin Dijital İletişim Teknolojisi Olarak İnternet Dolayımında Kurgulanması: Yeni Olanaklar, Stratejiler ve Beklentiler, Prof. Dr. Güliz ULUÇ

Görevler:

Görev Unvanı

 

Yıl

Ar.Gör.

İletişim Fakültesi, Ege Üniversitesi

2002-2008

Dr.Ar.Gör.  

İletişim Fakültesi, Ege Üniversitesi

2008-2010

Yrd. Doç. Dr.

Güzel Sanatlar Fakültesi, Ordu Üniversitesi

2011-2012

Doç. Dr.

Güzel Sanatlar Fakültesi, Ordu Üniversitesi

2012- …

 

Projelerde Yaptığı Görevler :

Televizyon Yayıncılığı Eğitiminde Uygulama Olanaklarının Geliştirilmesi, Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, 04- İLTF- 001, Bornova- İzmir, 2008, proje idari koordinatörü, araştırmacı.

İdari Görevler :

Ordu Üniversitesi, Rektör Danışmanı, 2011-2012

Ordu Üniversitesi Senatosu, GSF’den Seçilmiş Üye, Senatör, 2011-…

Ordu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Dekan Yardımcısı, 2011- …

Ordu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Fotoğraf Bölümü, Bölüm Başkanı (kurucu), 2011- …

Ordu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Sinema ve Televizyon Bölümü, Bölüm Başkanı V. (kurucu), 2011-…

Ordu Üniversitesi İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezi (ODİMER), Müdür (kurucu), 2011-…

Ordu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Fakülte Kurulu, Üye, 2011-…

Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yönetim Kurulu, Üye, 2012-…

Ordu Üniversitesi Mevzuat Komisyonu, Komisyon Başkanı, 2011-…

Ordu Üniversitesi, Kurumsal Gelişim Koordinatörlüğü, Koordinatör (kurucu), 2010- 2012.

Ordu Üniversitesi, ÖYP Koordinatörlüğü, Koordinatör (kurucu), 2011-2012.

ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler:

A1. YILMAZ Mehmet ve IŞIKDAĞ Ümit, “Reflections on the 2008 U.S. Presidential Election in the Turkish Blogosphere”, International Journal of Interactive Communication Systems and Technologies, vol. 1, no. 2, ss. 68-71, 2011.

Endeksler: Ulrich's Periodicals Directory, Bacon's Media Directory, Cabell's Directory, DBLP, Google Scholar, MediaFinder, The Standard Periodical Directory.

A2. YILMAZ Mehmet, “Türk Blog ve Forum Ortamlarında ‘One Minute’ Çıkışı”, The Journal of International Social Research, vol. 5, no. 20, ss. 315-332, 2012.

Endeksler: EBSCO, MLA International Bibliography, CSA (Linguistics and Language Behavior Abstracts, Sociological Abstracts), DOAJ, Scientific Commons, Ulrichsweb, BC ELN,  ICAAP, J-Gate, Index Islamicus, Index Copernicus, Journal Seek, ASOS Index ve TEI.

A3. YILMAZ Mehmet, “2009 Yerel Seçimlerinin Türk Blog ve Forum Ortamlarına Yansımaları”, Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (SOBİAD), vol. 2, no. 4, ss. 171-192, 2011.

Endeksler: EBSCO, DOAJ ve Index Copernicus.

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

B1. ULUÇ Güliz ve YILMAZ Mehmet, “Representation of Loss of Justice From The Perspective of Modernism: An Example of Tv Serial “Kurtlar Vadisi- ‘The Valley of Wolves”, 4th International Symposium Communication in the Millennium, University of Texas at Austin- Anadolu University- İstanbul University, June 14-16, (ss. 332-343), Eskişehir, Anadolu University Pub., 2006.

B2. ULUÇ Güliz, OLGUNDENİZ Seda S., YILMAZ Mehmet, “Türkiye’de Yayınlanan Çocuk Dergilerinde Yer Alan Kurmaca Karakterlerin, Çocukların Toplumsallaşma Süreçlerine Katkıları Bağlamında Kullandıkları İletişim Biçimleri”, 2nd  International Children and Communication Congress “The Impact of Communication on Children”, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi, April 4-6, (Vol. II, ss. 771-790), İstanbul, 2005.

B3. ULUÇ Güliz, YILMAZ Mehmet, “Political Power and Mass Media in Turkey: Interferences of Goverment to Commercial Television Broadcasting”, MediaCom 2005- Medya ve Uluslararası İletişim Sempozyumu, Lodz Academy of International Relations, 3-5.06.2005, Lodz-Polonya. 

C1. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar:

C2. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplarda bölümler :

C2.1. ULUÇ Güliz, YILMAZ Mehmet, IŞIKDAĞ Ümit, “Blogs and Forums in a Presidential Election Process in Turkey”, Handbook of Research on Social Interaction Technologies and Collaboration Software: Concepts and Trends, FIORDO Richard ve DUMOVA Tatyana (der.), IGI Global Publications, Vol. I-II, ss. 372- 382, Hershey-New York, 2009.

C2.2. ULUÇ Güliz, YILMAZ Mehmet, “Türk Politik Medya Gündeminde ‘Netameli’ Bir İletişim Biçimi Olarak Hediye-Rüşvet Olgusunun Analizi”, Medya Analizleri, GÖKSEL Ahmet B. ve GÜLTEKİN Bilgehan (der.), Nobel Yayınevi, ss. 247- 260, Ankara, 2008.

C2.3. ULUÇ Güliz, YILMAZ Mehmet, “Metinlerarası Bağlamda ve Ruhsal Çözümleme ile ‘Diğerleri- Others’ Filmi”, Film Çözümlemeleri, PARSA Seyide (der.), Multilingual, ss. 89-111, İstanbul, 2008.

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D1. YILMAZ Mehmet, ULUÇ Güliz, “To Be a Relative to “the Other”: “Foreign Son-in-law”, ileti-ş-im, Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi Hakemli Akademik Yayını, Sayı: 10, ss. 93-121, 2009.

D2. YILMAZ Mehmet, ULUÇ Güliz, “Hatırla Sevgili” Dizisindeki Temsili İle Bir Dönemin Anatomisi: 27 Mayıs 1960”, Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi, Cilt: 5, Sayı: 2, ss. 136- 151, 2008.

D3. YILMAZ Mehmet, ULUÇ Güliz, “Belleğin Labirentinde Geçmiş Üzerine Bir Deneme: Neden Hatırlamak?”, Mehmet Yılmaz, Güliz Uluç, ileti-ş-im, Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi Hakemli Akademik Yayını, Sayı: 8, ss. 187- 210, 2008.

D4. İMANÇER Dilek, BİLİS Ö. Pınar, YILMAZ Mehmet, Kitle İletişim Araçlarında İmajiner Kimliğin Kurgulanma Biçimleri: Bir Model Olarak Yıldız Olgusu, Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, Cilt: 3, Sayı: 3, ss. 101- 115, 2006.