Akademik Personel

Yrd. Doç. Dr. YILDIRAY ÇELİK

E-Mail : yildiraycelik@odu.edu.tr

Telefon : 0452 234 5010 / 1694

ÖZGEÇMİŞ                                           
Adı Soyadı : Yıldıray ÇELİK
Unvanı : Yrd. Doç. Dr.
İletişim

: Ordu Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü,

   Tel: 0452 234 50 10 / Dahili 1694

   E-mail: yildiraycelik@odu.edu.tr ; yildiray6100@hotmail.com     

EĞİTİM  
2000-2004 : KTÜ Fen Fakültesi, Matematik Bölümü
2006-2009 : KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik ABD, Yük. Lis.
2009-2013 : KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik ABD, Doktora
İŞ DENEYİMİ  
2004-2008 : MEB Özel Eğitim Kurumları, Matematik Öğretmeni
2008-2009 Ordu Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü, Arş. Gör.
2010-2013 KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik ABD, Arş. Gör.
2013- Halen Ordu Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü, Yrd. Doç. Dr.
TEZLER  
Yüksek Lisans

L-Fuzzy Soft Groups,  (2009), KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 

   Danışman: Doç.Dr.Sultan YAMAK

Doktora

L-Bulanık Esnek Halkalar ve Modüller, (2013), KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 

   Danışman: Doç.Dr.Sultan YAMAK

 

VERDİĞİ DERSLER

ARAŞTIRMA FAALİYETLERİ

Cebir-I, Cebir-II (Lisans) Bulanık Küme Teorisi
Sayılar Teorisi-I (Lisans) Esnek Küme Teorisi
Modül Teorisi (Lisans) Kaba Küme Teorisi
Genel Matematik (Lisans)  
Cebir-I, Cebir-II (Yüksek Lisans)  
Halkalar ve Modüller-I (Yüksek Lisans)  
Bulanık Küme Teorisi (Yüksek Lisans)  
Uzmanlık Alan Dersi (Yüksek Lisans)  
Esnek Küme Teorisi (Doktora)  

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres      : ORDU ÜNİVERSİTESİ CUMHURİYET YERLEŞKESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ

Telefon   : 0452 234 50 10 / 1694

E-Mail     : yildiraycelik@odu.edu.tr; yildiray6100@hotmail.com

A)

1.1.       Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SCI-Expanded & SSCI & Arts and Humanities)

 1. Çelik Y., Ekiz C., Yamak S., “A new view on soft rings”, Hacettepe Journal of Mathematics and Statistics, 40 (2): 273-286 (2011).
 2. Çelik Y., Yamak S., “Fuzzy soft set theory applied to medical diagnosis using fuzzy arithmetic operations”, Journal of Inequalities and Applications, 82: 1-9 (2013).
 3. Ekiz C., Çelik Y., Yamak S., “Generalized TL-fuzzy rough rings via TL-fuzzy relational morphisms”, Journal of Inequalities and Applications, 279, 1-16.
 4. Çelik Y., "A new approach to (e,evq)-fuzzy soft groups", British Journal of Mathematics &Computer Science, (accepted) (2014).

1.2.       Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 1. Çelik Y., Ekiz C., Yamak S., “Applications of fuzzy soft sets in ring theory”, Annals of Fuzzy Mathematics and Informatics, 5 (3): 451-462 (2013).

1.3.       Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan   bildiriler

 1. Çelik Y., Ekiz C., Yamak S., “Fuzzy Soft Rings”, International Conference on Mathematical Science, Abant Izzet Baysal University, Bolu-Turkey, 23-27 November 2010, p.11.
 2. Ekiz C., Çelik Y., Yamak S., “Generalized (I,T)-L-Fuzzy Rough Sets on Semigroups”, International Conference on Mathematical Science, Abant Izzet Baysal University, Bolu, Turkey, 23-27 November 2010, p.15.
 3. Çelik Y., Ekiz C., Yamak S., “A new view on fuzzy soft groups”, International Conference on Applied Analysis and Algebra, Yıldız Technical University, İstanbul-Turkey, 29 June-2 July 2011, p.286.
 4. Ekiz C., Çelik Y., Yamak S., “Approximations with respect to TL-Fuzzy Relational Morphism of Groups”, International Conference on Applied Analysis and Algebra, Yıldız Technical University, İstanbul-Turkey, 29 June-2 July 2011, p.287.
 5. Çelik Y., Yamak S., “Applications of fuzzy soft sets in Medical Diagnosis”, International Congress in Honour of Professor Hari M. Srivastava, Uludağ University, Bursa-Turkey, 23-26 August 2012, p.52.

1.4.       Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 1. Ekiz C., Çelik Y., Yamak S., “Soft Kümeler ve Soft Halkalar”, III. Ankara Matematik Günleri Sempozyumu, Ankara Üniversitesi, Ankara, 22-23 Mayıs 2008, s.31.
 2. Çelik Y., Ekiz C., Yamak S., “Soft Halkalara Yeni Bir Bakış”, 5. Ankara Matematik Günleri Sempozyumu, TOBB Üniversitesi, Ankara, 3-4 Haziran 2010, s.186.
 3. Ekiz C., Çelik Y., Yamak S., “Yarıgruplarda Genelleştirilmiş Kaba Kümeler”, 5. Ankara Matematik Günleri Sempozyumu, TOBB Üniversitesi, Ankara, 3-4 Haziran 2010, s.26.
 4. Çelik Y., “L-Bulanık Esnek Kümelerin Grup Teorisinde Uygulamaları”, 7. Ankara Matematik Günleri Sempozyumu, Bilkent Üniversitesi, Ankara, 31 Mayıs-1 Haziran 2012, s.33.

B)

1.1.      SCI, SCI-Expanded SSCI ve AHCI Kapsamında yer alan dergilerdeki hakemlikler

 1. American Mathematical Society
 2. Knowledge Based Systems
 3. Journal of the Franklin Institute
 4. Bulletin of the Malaysian Mathematical Sciences Society
 5. Journal of The Franklin ınstitute
 6. Annals of Fuzzy Mathematic and Informatics
 7. International Journal of Uncertainty, Fuzziness and Knowledge-Based Systems

C)

1.1.      Projeler

 1. Esnek Halkalar, K.T.Ü BAP Projesi, 2011, Proje No:2010.111.003.3. Proje Yürütücüsü: Doç.Dr.Sultan YAMAK.