Akademik Personel

Doç. Dr. AHMET BAYRAK

E-Mail : abayrak@odu.edu.tr

Telefon : 0 532 645 63 69

DOĞUM TARİHİ: 20 Şubat 1969

UYRUĞU: TC

HALEN GÖREVİ: Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya ABD.  Yrd. Doç.Dr.

YAZIŞMA ADRESİ: Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya ABD, Ordu

 

2.      EĞİTİMİ

YIL DERECESİ ÜNİVERSİTE ÖĞRENİM ALANI
2008 Doktora Hacettepe Üniversitesi Biyokimya
1999 Yüksek Lisans Kocaeli Üniv. Tıp Fakültesi Biyokimya
1993 Lisans Karadeniz Teknik Üniv Kimya

             

 

3.      AKADEMİK DENEYİMİ

DÖNEMİ ÜNVAN BÖLÜM ÜNİVERSİTE
2009- Yrd.Doç.Dr. Tıp Fakültesi Biyokimya Ordu Üniversitesi
2001- 2008 Araş. Gör. Tıp Fakültesi Biyokimya Hacettepe Üniversitesi
1996-1999 Araş. Gör. Tıp Fakültesi Biyokimya Kocaeli Üniversitesi

 

 

VERDİĞİ DERSLER

Tıp Fakültesi Dönem I Biyokimya

Diş Hekimliği Fakültesi Dönem I Biyokimya

 

KATILDIĞI PROJELER

 

Tamamlanan Projeler:

 

 

 1. 1.    Paraoksonaz enzimlerinin saflaştırılarak kinetik özellikleri, endojen substratları ve antioksidan özelliklerinin araştırılması. Araştırmacı, devam ediyor. ( Proje No: HÜBAB 04A101-005 Yürütücü Prof.Dr. Kamer Kılınç)
 2. 2.      Kardiyovasküler hastalık riski açısından paraoksonaz gen polimorfizmi ve serum paraoksonaz aktivitesinin değerlendirilmesi. Araştırmacı, sonuçlandı. (TÜBİTAK Proje No: 104S437) Yürütücü Prof.Dr. Ediz Demirpençe)
 3. 3.      Kardiyovasküler hastalık riski açısından Hashimoto tiroiditli hastalarda lipid profili, oksidan- antioksidan durumun araştırılması. Araştırmacı, sonuçlandı (Yürütücü Prof.Dr. Alper Gürlek)

 

 

 

Devam Eden Projeler:

 

 

 1. 1.      Tip II diyabetli kadınlarda PPAR- γ agonistleri ile tedavinin insülin direnci ve kardiyovasküler risk faktörlerine etkileri. Araştırmacı, devam ediyor. (Proje No: HÜBAB 0601 101 004 Yürütücü Doç.Dr. Filiz Akbıyık)

Katıldığı Kurslar

 1. Hücrede Sinyal iletimi Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri-2003
 2. Koroner Kalp Hastalığı, Atherogenezis Risk Faktörleri Kursu. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri-2004
 3. 2. HPLC ve diğer Seperasyon Teknikleri Kursu GATA-2004
 4. Araştırma ve Yayın Etiği Kursu. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri-2005
 5. Temel Hücre Kültürü Teknikleri Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri-2005
 6. Biyoetik-Biyoteknoloji Paneli-2006
 7. Elektroforez Uygulamaları Kursu- GATA-2006

 

 

 

A)       Uluslararası Yayınlar

 1. 1.      Yağmurdur H, Çakan T, Bayrak A, Arslan M, Baltacı B, İnan N, Kılınç K. The effects of etomidate, thiopental, and propofol  in induction on hypoperfusion-reperfusion phenomen during laporoscopic cholecystomy. Acta Anaesthesiol Scand 2004; 48:772-777.
 2. 2.      Dursun P, Demirtaş E, Bayrak A, Yarali H. Decreased serum paraoxonase 1 (PON1) activity: an additional risk factor for atherosclerotic heart disease in patients with PCOS? Human Reproduction 2006; 21;104-108.
 3. 3.      Bayrak A, Aldemir D, Bayrak T, Dursun P, Çorakçı A. The effect of hormone replacement therapy on the levels of serum lipids, apolipoprotein AI, apolipoprotein B and lipoprotein (a) in Turkish postmenopausal women. Arch Gynecol Obstet 2006; 274(5):289-96.
 4. 4.      Solaroğlu A, Dede FS, Okutan E, Bayrak A, Haberal A, Kılınc K. A single dose of erythropoietin attenuates lipid peroxidation in experimental liver ischemia-reperfusion injury in the rat fetus. J Matern Fetal Neonatal Med 2004; 16(4):231-4.
 5. 5.      Akbiyik F, Cevik S, Bayrak T, Dogan AL, Bayrak A, Demirpence E. Regulation of Paraoxonase 1 Expression and Activity by PPAR alpha in liver cell lines. Turkish Journal of Biochemistry.2010, 35(2): 149-54.
 6. 6.      Bayrak T, Bayrak A, Demirpençe E, Kılınç K. Purification of rabbit liver paraoxonase 1 and investigation of its kinetic properties. J Chromatogr B Analyt Technol Biomed Life Sci. 2010 Jul 1;878(21):1791-5
 7. 7.      Bayrak A, Bayrak T, Demirpençe E, Kılınç K. Differential hydrolysis of homocysteine thiolactone by purified human serum 192Q and 192R PON1 isoenzymes J Chromatogr B Analyt Technol Biomed Life Sci. 2011;879(1):49-55
 8. 8.      Soyman Z, Noyan V, Tulmac M, Yucel A, Sagsoz N, Bayrak T, Bayrak A, Cakir E. Serum paraoxonase 1 activity, asymmetric dimethylarginine levels, and brachial artery flow-mediated dilatation in women with polycystic ovary syndrome. Fertil Steril. 2011 Mar 1;95(3):1067-72.

 

B)       Ulusal Yayınlar

 1. 1.      Uzun A, Özsüllü T, Hergenc G, Maral H, Bayrak A, Cetinalp P. Coronary Heart Disease Risk Assessment in Kocaeli Region. Kocaeli  Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 1997:(2):39-42.
 2. 2.      Özsüllü T, Bayrak A. Büyükbeşe E. İnsülin benzeri büyüme faktörleri ve IGFBs. Sendrom 1999:(7):20-23.
 3. 3.      Bayrak T, Bayrak A , Demirpençe E, Kılınç K. Yeni Bir  Kardiyovasküler Belirteç Adayı: Paraoksonaz. Hacettepe Tıp Dergisi. 2006; 36(3).

 

C)       Özeti SCI kapsamındaki bir dergide yayınlanan kongre bildirileri

Bayrak T, Çevik S, Bayrak A, Akbıyık F, Demirpençe E. PPAR-α Ligands Increase     PON1 activity ın Hepatoma Cell Lines. Turk J Bioch. Congress Special Issue 2008:33:S249-S250

 

Bayrak T, Deniz A, Bayrak A, Salancı V.B, Tokgözoğlu L, Kaşifoğlu M, Demirpençe E. Serum Paraoxonase-1 Activity but not Q192R Polimorphism is Related to the Extent of Atherosclerosis. Turk J Bioch. Congress Special Issue 2008:33:S242-S243

  

Dursun P, Bayrak A, Gültekin M, Bayrak T, Aksu T. Effect of Transdermal estrogen therapy on serum paraoxonase activity in hysterectomized postmenapausal women. Fertility and Sterility 2007; 88, S244 - S245.

 

Bayrak T, Bayrak A, Yavuz B, Deniz A, Tokgözoğlu L, Demirpençe E. Serum paraoxonase activity in patients with coronary artery disease: a preliminary study. The Febs Journal 2006:273(S1):213

 

A. Deniz, T. Hazirolan, B. Yavuz, L. Tokgozoglu, O. Duzguncinar, E. Demirpence, T.  Bayrak, A. Bayrak and K. Aytemir. Coronary calcium score is associated with blood myeloperoxidase level. XIV. International Symposium on Atherosclerosis. Rome, Italy. June 18-22 2006

 

B. Yavuz, A. Deniz, L. Tokgozoglu, O. Duzguncinar, E. Demirpence, T. Bayrak, A. Bayrak and K. Aytemir. Increased myeloperoxidase level in coronary artery disease and its relationship with severity of the disease.XIV. International Symposium on Atherosclerosis. Rome, Italy. June 18-22 2006

 

Bayrak A, Aldemir D, Bayrak T, Dursun P, Çorakçı A. The Effect of hormone replacement therapy on the levels of serum lipids, Apo AI, Apo B and lipoprotein (a) in Turkish postmenapausal women. The Febs Journal 2006:273(S1):213

 

Dursun P, Demirtaş E, Basaran M. Bayrak A, Yarali H. Decreased serum paraoxonase 1 (PON1) activity: an additional risk factor for atherosclerotic heart disease in patients with PCOS? Fertility and Sterility 2004; 82, S300 – S301.

 

Hergenc G, Ozsullu T, Uzun A, Cetinalp P, Bayrak A, Maral H. Kocaeli lipid study Atherosclerosıs 1999; 146: 31(1).

 

D) Özeti bildiri kitapçığında yayınlanan kongre bildirileri

 

Dursun P, Gültekin M, Bayrak A, Bozdağ G, Esinler D, Aksu T. Effect of HRT on Malondialehyde (MDA) levels in Postmenapausal Women. Gynecology and Obstetrics 2005:10(S):271

 

Selçuk Dağdelen, Tülin Bayrak, Ayla Harmancı, Ahmet Bayrak, Alper Gürlek. Serum  Paraoxonase Activity In Hashimotı’s Throiditis.7th European Congress of Endocrinology. 3-7 September 2005 Göteborg Sweden

 

Bayrak T, Bayrak A, Yavuz B, Deniz A, Tokgözoğlu L, Demirpençe E. Serum Paraoxonase activity is decreased in patients with coronary artery disease.2nd International Conference on Paraoxonases. 7-10 September 2006 Hajduszoboszlo, Hungary.

 

Bayrak A, Bayrak T, Dursun P, Demirtaş E, Yarali H. Serum paraoxonase activity is decreased in patients with polycystic ovary syndrome. 2nd International Conference on Paraoxonases. 7-10 September 2006 Hajduszoboszlo, Hungary.

 

Bayrak A, Dursun P, Bayrak T, Aksu T. Effect of age on serum paraoxonase activity in Turkish premenopausal women. 2nd International Conference on Paraoxonases. 7-10 September 2006 Hajduszoboszlo, Hungary.

 

Bayrak A, Aldemir D, Bayrak T. The Influences of Hormone Replacement Therapy on Lipid Profile, Antioxidant Systems and Trace Elements Zn and Cu. Biomed 2004 11. International Biomedical science and Tecnology days. September 6-10, 2004.

 

Bayrak T, Bayrak A, Hergenç G. Does exercıse have favorable effects on blood lıpıds, HDL-Cholesterol, oxıdant- antıoxıdant status and coronary heart dısease rısk factors ın young Turkısh men? Biomed 2004 11. International Biomedical science and Tecnology days. September 6-10, 2004.

 

Bayrak A, Akaydin D, Corakci A, Barutcu B. Effects of Menopause and Hormone Replacement Therapy on Lipid Levels. The first congress of Atherosclerosis Congress 19-20 March 1999 Izmir, Turkey.

 

Bayrak A, Akaydin D, Corakci A, Barutcu B. Effects of Menopause and Hormone Replacement Therapy on Lipid Peroxidation, Antioxidant and copper-zinc Levels. The first congress of Balkan association of Biosciences XV th National Congress of Biochemistry, Clinical Laboratory Automation Symposium-II 20-24 April 1999 Antalya, Turkey.

 

Hergenç G, Beşoluk Ş, Özsüllü T, Çetinalp P, Bayrak A, Omay O,  Sönmez B. Lp(a) as a Risk Factor ın Coronary Heart Disease. Blkan Journal of Clinical Laboratory  1999:9:86