Akademik Personel

Yrd. Doç. Dr. UMUT ULUKAN

E-Mail : umutulukan@odu.edu.tr

Telefon : 0452 323 82 55 - 3036

ÖZGEÇMİŞ

KİŞİSEL BİLGİLER

Doğum Yeri ve Tarihi:
  İstanbul, 1976

ÖĞRENİM DURUMU

 • Doktora: Marmara Üniversitesi, İktisat Anabilim Dalı, Kalkınma Ekonomisi ve İktisadi Büyüme Bilim Dalı, 2009
 • Yüksek Lisans:  Marmara Üniversitesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri ABD, Yönetim ve Çalışma Psikolojisi Bilim Dalı, 2003
 • Lisans: Marmara Ünivesitesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, 1999

TEZLER

2009, Türkiye Tarımında Yapısal Dönüşüm ve Sözleşmeli Çiftçilik: Bursa Örneği, (Doktora Tezi), Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Entsitüsü, İktisat Anabilim dalı 

2003, Türkiye Sendika Tarihinden Bir Örnek: Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu, (Yüksek Lisans Tezi),Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Entsitüsü, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim dalı  

TECRÜBE

 • Ordu Üniversitesi,
  2009/11-            Yrd.Doç.Dr., Ünye İİBF Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü
  2007/10-2009/10 Öğretim Görevlisi, Ünye Meslek Yüksekokulu  
 • E.G. Danışmanlık Ltd. Şti., İnsan Kaynakları Danışmanı, İstanbul, 2002 - 2006

YABANCI DİL  İngilizce

UZMANLIK ALANLARI
Çalışma Ekonomisi, Endüstri İlişkileri, Kalkınma Ekonomisi, Kırsal Dönüşüm, Sosyal Politika, Türkiye Ekonomisi

 

VERDİĞİ DERSLER

 

 • Çalışma Ekonomisi
 • İktisada Giriş
 • Sosyolojiye Giriş
 • Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri
 • İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
 • Kalkınma ve Sosyal Politika (Yüksek Lisans)

 KATILDIĞI KURSLAR

 • The London Skills Institute, General English, 2000-2001, Londra
 • Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Pedagojik Formasyon, 2005, İstanbul

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ

 • E-mail:  umutulukan@odu.edu.tr
 • Adres: Ordu Üniversitesi Ünye İİBF Ünye/ORDU
 • Telefon: 0452 323 82 55 (dahili:3036)

AKADEMİK GÖREVLER

 • Yrd. Doç. Dr. Ordu Üniversitesi Ünye İİBF
  Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü

AKADEMİK İLGİ ALANLARI

 • Emek Çalışmaları
 • Sosyal Politika
 • Kalkınma
 • Kırsal Dönüşüm ve Tarımda Çalışma ilişkileri

 

Oda No: 211

 

Kitaplar:

Türkiye Tarımında Yapısal Dönüşüm ve Sözleşmeli Çiftçilik: Bursa Örneği, İstanbul: SAV Yayınları, 2009.


Ulusal ve Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler: 

“Kırsal Kalkınma, Sözleşmeli Çiftçilik ve Türkiye Tarımında Dönüşüm”, Uluslararası Bölgesel Kalkınma Sempozyumu, Bozok Üniversitesi, Yozgat, 07-09 Ekim 2010.

 

"Kriz, Neo-liberalizm ve Tarım: Sözleşmeli Çiftçilik", Sempozyum, Kapitalist Birikim Sürecinin Tıkanması Aşınan Teorik Yaklaşımlar ve Kriz, Akdeniz Üniversitesi Maliye Bölümü, Antalya, 10-11 Mart 2010. (Baskıda)

"Sanayiden Tarlaya Değişim İlişkisi: Sözleşmeli Üretim/Çiftçilik ve Mülksüzleşme", Toprak Mülkiyeti Sempozyumu, ODTÜ, Ankara, 17-18 Aralık 2009. (Berna Güler Müftüoğlu ile birlikte)

 "Fındık Üretiminde Çalışma İlişkileri ve Mevsimlik İşçiler: Perşembe Örneği", 11. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, ODTÜ, Ankara, 9-11 Aralık 2009. (Baskıda)(Nihan Ciğerci Ulukan ile birlikte)

"Kriz ve Göç: Türkiye Gürcistan Arası Nüfus Hareketleri Üzerinden Bir Tartışma", 15. Türkiye Ekonomi Kurumu Ulusal Sempozyumu, ZKÜ, Zonguldak, 08-09 Ekim 2009.(Baskıda) (Nihan Ciğerci Ulukan ile birlikte)

Diğer Bildirler ve Yayınlar:

“Cross-Border Labour Mobility within Georgia and Turkey”, Industrial Relations in Europe Conference - IREC 2010, 8-10 Eylül 2010, Fafo, Oslo, Norveç. (Nihan Ciğerci Ulukan ile birlikte) http://www.fafo.no/irec/papers/NihanCigerciIUlukan.pdf,

"Bursa'da Sözleşmeli Sanayi Tipi Domates Üretimi: Firmalar ve Üreticiler Üzerinden Bir Değerlendirme", 11. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, ODTÜ, Ankara, 9-11 Aralık 2009.

"Türkiye Tarımında Yapısal Dönüşüm ve Sözleşmeli Çiftçilik", Karaburun Bilim Kongresi, İzmir-Karaburun, 3-6 Eylül 2009.

"Kriz ve Tarım: Alternatif Bir Tarım mı?", Karaburun Bilim Kongresi, İzmir-Karaburun, 3-6 Eylül 2009.