Akademik Personel

Doç. Dr. Derya Bostancı

E-Mail : deryabostanci@gmail.com

Telefon : 2345010/1658

ÖZGEÇMİŞ

İlk, orta ve lise öğrenimimi Ordu’da tamamladım. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Biyoloji Öğretmenliği bölümünden mezun olarak, Ağrı Cumhuriyet Lisesi’ne Biyoloji Öğretmeni olarak atandım. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü yüksek lisans sınavını kazanarak 1997’de Üniversitemizin Fen Bilimleri Enstitüsü araştırma görevlisi kadrosuna atandım. 2005'de doktora tezimi tamamladım. Aynı yıl Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ordu Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü’ne yardımcı doçent olarak atandım. 2011'de doçenlik ünvanını kazanarak Ordu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü’nde görevimi sürdürmekteyim.

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı:
Karadeniz’de Yaşayan Solea lascaris (Risso, 1810)’te Yaş Belirleme Yöntemleri
Age Determination Methods of Solea lascaris (Risso, 1810) Inhabiting Black Sea (in Turkish).
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Nazmi Polat
 
 
Doktora Tez Başlığı ve Tez Danışmanı:
Bafra Balık Gölü ve Eğirdir Gölü’nde Yaşayan Balık Populasyonlarında Opak Birikim Analizi ile Yaş Doğrulaması
Age Validation by Opaquae Increment Analysis Inhabiting Bafra Fish Lake and Eğirdir Lake Fish Populations (in Turkish).
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Nazmi Polat

YÜRÜTTÜĞÜ TEZLER

 Seda KONTAŞ; Aşağı Melet Irmağı’nda (Ordu) yaşayan bıyıklı balık Barbus tauricus Kessler, 1877’nin yaş, büyüme ve otolit biyometrisinin belirlenmesi (2012)

                      Determination of Age, Growth and Otolith Biometry of Crimean Barbel (Barbus tauricus Kessler, 1877) inhabiting the Lower Melet River (Ordu)

 Gülşah KESKİN; Aşağı Melet Irmağı'nda (Ordu) yaşayan Capoeta banarescui 'nun yaş, büyüme ve otolit özellikleri (2013)

                       Age, Growth and Otolith Characteristics of Capoeta banarescui Inhabiting The Lower Melet River (Ordu)

 Resul İSKENDER; Turnasuyu ve Curi Derelerinin (Ordu) Balık Faunasının Belirlenmesi (devam ediyor)

                          Determination of  Fish Fauna of Turnasuyu and Curi Streams (Ordu)

 Muammer DARÇIN; Ilıca ve Yalıköy Derelerinin (Ordu) Balık Faunasının Belirlenmesi (devam ediyor)

                            Determination of  Fish Fauna of Ilıca and Yalıköy Streams (Ordu)

 

PROJELER

 1. Bafra Balık Gölleri’nden Tatlı ve Gıcı Gölü’nün Balık Faunası ve Balık Beslenmesinin Araştırılması, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, F-211, yardımcı araştırmacı.

 2. Farklı Ekolojik Faktörlerin Balıklarda Annulus Oluşumuna Etkilerinin İncelenmesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, F-268, yardımcı araştırmacı.

 3. Balıklarda Otolit Kesitlerinden Yaş Belirlenmesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, F-424, yardımcı araştırmacı.

 ERASMUS

 Erasmus Değişim Programı Ziyaretçi Bilim İnsanı, Jagiellonian Üniversitesi Zooloji Enstitüsü, Polonya, 2013.

EDİTÖR-HAKEMLİK

Journal of Applied Ichthyology

Türkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Ordu Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Biyoloji Bölümü
Cumhuriyet Yerleşkesi-ORDU
0 452 2345010/1658
 
deryabostanci@gmail.com

 

 

 

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

 

1. Bostancı, D., Polat, N. 2011. . Age and growth of Alburnus tarichi (Güldenstädt, 1814): an endemic fish species of Lake Van (Turkey). Journal of Applied Ichthyology, 27 (5), 1346-1349.

 

2. Bostancı, D., 2009.Otolith Biometry-Body Length Relationships in Four Fish Species (Chub, Pikeperch, Crucian Carp and Common Carp). Journal of Freshwater Ecology, 24(4), 619-624.

        

3. Bostancı, D., Polat, N. 2009. Age Determination and Some Population Characteristics of Chub (Squalius cephalus L., 1758) in the Çamlıdere Dam Lake (Ankara, Turkey). Turkish Journal of Science & Technology, 4(1), 25-30.

 

4. Bostancı, D., Polat, N.,Yılmaz, S.,2009. Age Determination and Annulus Formation of Crucian Carp (Carassius gibelio) Inhabiting Egirdir Lake and Bafra Fish Lake, Turkey. Journal of Freshwater Ecology, 24(2), 331-333.

 

5. Bostancı, D. 2008.A Comparison of Calcified Structures for Aging of Pikeperch (Sander lucioperca) in Bafra Fish Lake, Turkey. Journal of Freshwater Ecology, 23, 3, 485-486.

 

6. Bostancı, D., Polat, N., Akyürek M. 2007. Some Biological Aspects of the Crucian Carp, Carassius gibelio Bloch, 1782 Inhabiting in Eğirdir Lake. International Journal of Natural and Engineering Sciences, 1(3), 55-58.

 

7. Gümüş, A., Bostancı, D., Yılmaz,  S., Polat, N., 2007. Age Determination of  Scardinius erythrophthalmus (Cyprinidae) inhabiting Bafra Fish Lakes (Samsun, Turkey) Based on Otolith Readings and Marginal Increment Analysis. Cybium, 31(1), 59-66.

 

8. Zengin, M., Gümüş, A., Bostancı, D., 2006. Age and Growth of the Black Sea Turbot, Psetta maxima (Linneaus, 1758) (Pisces: Scophthalmidae), Estimated by Reading Otoliths and Back-Calculation. Journal of Applied Ichthyology, 22, 374-381.  

 

9. Polat, N., Bostancı, D., Yılmaz, S., 2005. Differences between Whole Otolith and Broken-Burnt Otolith Ages of Red Mullet (Mullus barbatus ponticus Essipov, 1927) Sampled from Black Sea (Samsun, Turkey).  Turkish Journal of Veterinary & Animal Sciences, 29, 429-433.

 

10. Polat, N., Bostancı, D., Yılmaz, S.,2004. Age Analysis on Different Bony Structures of Perch (Perca fluviatilis L. 1758) Inhabiting Derbent Dam Lake (Bafra-Samsun). Turkish Journal of Veterinary & Animal Sciences, 28, 465-469.

 

11. Yılmaz, M., Yılmaz, S., Kandemir, Ş., Bostancı, D., Polat, N., 2003. Derbent Baraj Gölünde (Samsun-Bafra) Yaşayan Tatlısu Levreği (Perca fluviatilis L., 1758)’nin Yaşa ve Mevsimlere Göre Besin Tercihi. Turkish Journal of Veterinary & Animal Sciences, 27, 627-635.

 

 

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:

 

 

1. Bostancı, D., Polat N., The Research on Age Determination and Some Population Characteristics of Chub (Leuciscus cephalus L., 1758) Population in the Çamlıdere Dam Lake (Ankara, Turkey). European Inland Fisheries Advisory Comission (EIFAC’08), Symposium on Interactions between Social, Economic and Ecological Objectives of Inland Commercial and Recreational Fisheries and Aquaculture, 21-24 Mayıs 2008, Antalya Türkiye.

 

2. Bostancı, D., Kutluata A.Doğu Karadeniz’de Mezgit Balığı, Merlangius merlangus euxinus (Nordmann, 1840)’un Bazı Populasyon Özellikleri. Blacksea International Environmental Symposium (BIES’08), 25-29 Ağustos 2008, Giresun Türkiye.

 

 

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

 

 

 

 

1. Bostancı, D., Polat, N. 2009. Yaşı Bilinen Balıkların Kemiksi Yapılarında Gerçek Yaşı Göstermeyen Halka Örneği. Journal of FisheriesSciences.com, 3(2), 116-123.

 

2. Bostancı, D. 2009. Sarıkuyruk İstavrit, Trachurus mediterraneus (Steindachner, 1868)’un Otolit Özellikleri ve Bazı Populasyon Parametreleri. Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 21(1), 53-60.

 

3. Bostancı, D., Yılmaz, S.,Yılmaz, M., Kandemir Ş.,  Polat, N. 2009. Eğirdir Gölü’nden Sudak (Sander lucioperca L., 1758)’ın Otolit Boyutları-Balık Boyu İlişkileri ve Bazı Populasyon Parametreleri. Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 21(1), 9-17.

 

4. Polat, N.,İnceismail Y.,Yılmaz, S., Bostancı, D., 2009.Karadeniz (Samsun)’de Yaşayan Zargana (Belone belone L., 1761)’da Yaş Tayini, Yaş-Boy ve Boy-Ağırlık İlişkileri. Journal of FisheriesSciences.com, 3(3), 187-198.

 

5. Bostancı, D., Polat, N., 2008. Benekli Pisi, Lepidorhombus boscii (Risso, 1810)’nin Otolit Yapısı, Otolit Boyutları-Balık Boyu İlişkileri ve Yaş Tayini. Journal of FisheriesSciences.com, 2(3), 375-381.

 

6. Bostancı, D., Polat, N.,2008. Balıkların Yaş Tayininde Kullanılan Kemiksi Yapılardaki Halka Özellikleri. Journal of FisheriesSciences.com, 2(2), 107-113.

 

7. Yılmaz, M., Bostancı, D., Yılmaz, S., Polat N., 2008. İki Farklı Habitatta [Eğirdir Gölü (Isparta) ve Bafra Balık Gölleri (Samsun)] Yaşayan Havuz Balığı (Carassius gibelio Bloch, 1782)’nın Beslenme Rejimlerinin Karşılaştırılması. Journal of FisheriesSciences.com, 2(3), 233-240.

 

8. Bostancı, D., Polat, N. 2007 Dil balığı, Solea lascaris (Risso, 1810)’te Otolit Yapısı, Otolit Boyutları-Balık Boyu İlişkileri ve Yaş Tayini. Fırat Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 19(3), 265-272.

 

9. Bostancı, D., Yılmaz, S., Polat, N., 2007. Gölhisar Gölü (Burdur)’ndeki Kızılkanat (Scardinius erythrophthalmus Linnaeus, 1758) Populasyonunda Yaş Belirleme, Boy-Ağırlık İlişkisi ve Kondüsyon Faktörü Üzerine Bir Araştırma. Türk Sucul Yaşam Dergisi, sayı 5-8, 99-107.

 

10. Bostancı, D., Polat, N. Yılmaz, M. 2007. Havuz Balığı (Carassius gibelio Bloch, 1782)’nın Farklı Kemiksi Yapı Yaşlarında Benzerlik ve Farklılıkların Değerlendirilmesi. Journal of FisheriesSciences.com, 1(3), 124-129.

 

11. Bostancı, D., Polat, N., Kandemir Ş.,  Yılmaz, S., 2007 Bafra Balık Gölü’nde Yaşayan Havuz Balığı, Carassius gibelio (Bloch, 1782)’nun Kondisyon Faktörü ve Boy-Ağırlık İlişkisinin Belirlenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi, 2(2), 117-125.

 

12. Yılmaz, M., Bostancı, D., Yılmaz, S., Polat N., 2007. Eğirdir Gölü (Isparta)’nde Yaşayan Havuz Balığı (Carassius gibelio Bloch, 1782)’nın Beslenme Rejimi. Türk Sucul Yaşam Dergisi, sayı 5-8, 230-239.

 

13. Yılmaz, S., Yılmaz, M., Bostancı, D., Polat N., 2007.Bafra Balık Gölleri (Samsun)’nde Yaşayan Haskefalin (Mugil cephalus L., 1758) Beş Kemiksi Yapısından Yaş Tayini. Türk Sucul Yaşam Dergisi, sayı 5-8, 323-330.

 

14. Yılmaz, M., Yılmaz, S., Bostancı, D., Polat N., Yazıcıoğlu O., 2007. Bafra Balık Göllerinde Yaşayan Havuz Balığı (Carassius gibelio Bloch, 1782)’nın Beslenme Rejimi. Journal of FisheriesSciences.com, 1 (2), 48-57.

 

15. Yılmaz, S.,Yılmaz, M., Polat, N., Bostancı, D. 2007. Altınkaya Baraj Gölü (Samsun, Türkiye)’nde Yaşayan Sudak Balığı, Sander lucioperca (L., 1758)’nın Yaş ve Büyüme Özellikleri. Fırat Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 19(3), 273-283.

 

16. Polat, N., Bostancı, D., Yılmaz, S., 2001.Comparable Age Determination in Different Bony Structures of Pleuronectes flesus luscus Pallas, 1811 Inhabiting Black Sea. Turk J. Zool., 25, 441-446.

 

17. Bostancı, D., Polat, N.,2000. Karadeniz’de Yaşayan Solea lascaris’te Yaş Belirleme Yöntemleri. Turk J. Zool., 24, Ek Sayı, 21-29.

 

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

1. XIII. Ulusal Biyoloji Kongresi, 17-20 Eylül 1996, İstanbul (dinleyici)

 

 

2. IX. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 17-19 Eylül 1997, Isparta (dinleyici)

 

3. III. Su Ürünleri Sempozyumu, 10-12 Haziran 1998, Erzurum (dinleyici)

 

4. PolatN., Bostancı D. Karadeniz’de yaşayan dere pisisinde (Platichthys flesus luscus (Pallas, 1811)) karşılaştırmalı yaş tayini. X. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 22-24 Eylül 1999, Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, Adana.

 

5. Polat, N., Bostancı, D., Yılmaz, S. Derbent Baraj Gölü (Bafra-Samsun)’nde yaşayan Perca fluviatilis L. 1758’in kemiksi yapılarında yaş değerlendirmesi. Su Ürünleri Sempozyumu, 20-22 Eylül 2000, OMU Sinop Su Ürünleri Fakültesi, Sinop.

 

6. Gümüş, A., Bostancı, D., Yılmaz,  S., Polat, N. Kızılkanat (Scardinius erythrophthalmus L. 1758)’in kemiksi yapılarında opak birikim analizi ile yaş doğrulaması. XI. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 04-06 Eylül 2001, Mustafa Kemal Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, Hatay.

 

7. XIII. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 01-04 Eylül 2005, Çanakkale (dinleyici)

 

8. Bostancı, D., Polat, N. Balıkların Yaş Tayininde Kullanılan Kemiksi Yapılardaki Halka Karakterleri. II. Ulusal Limnoloji Çalıştayı, 6-8 Eylül 2006, OMU Sinop Su Ürünleri Fakültesi, Sinop.

 

9. Bostancı, D., Yılmaz, S., Polat, N. Gölhisar Gölü (Burdur)’ndeki Kızılkanat (Scardinius erythrophthalmus Linnaeus, 1758) Populasyonunda Yaş Belirleme, Boy-Ağırlık İlişkisi ve Kondüsyon Faktörü Üzerine Bir Araştırma. Ulusal Su Günleri, 16-18 Mayıs 2007, Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretim ve Eğitim Enstitüsü Müd. Antalya.

 

10. Yılmaz, M., Bostancı, D., Yılmaz, S., Polat N. Eğirdir Gölü (Isparta)’nde Yaşayan Havuz Balığı (Carassius gibelio Bloch, 1782)’nın Beslenme Rejimi. Ulusal Su Günleri, 16-18 Mayıs 2007, Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretim ve Eğitim Enstitüsü Müd. Antalya.

 

11. Yılmaz, S., Bostancı, D., Polat N. Bafra Balık Gölleri (Samsun)’nde Yaşayan Haskefalin (Mugil cephalus L., 1758) Beş Kemiksi Yapısından Yaş Tayini. Ulusal Su Günleri, 16-18 Mayıs 2007, Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretim ve Eğitim Enstitüsü Müd. Antalya.

 

12. Bostancı, D., Polat, N. İzmir Körfezi’nde Benekli Pisi, Lepidorhombus boscii (Risso, 1810)’nin Otolit Yapısı, Otolit Boyutları-Balık Boyu İlişkileri ve Yaş Tayini. XIV. Su Ürünleri Sempozyumu, 4-7 Eylül 2007, Muğla Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, Muğla.

 

13. Bostancı, D., Yılmaz, S.,Yılmaz, M., Polat, N. Eğirdir Gölü’nden Sudak (Sander lucioperca L., 1758)’ın Otolit Boyutları-Balık Boyu İlişkileri ve Bazı Populasyon Parametrelerinin İncelenmesi. 19. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran 2008, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Trabzon.

 

14. Bostancı, D. Kemiksi yapılarda halka karakterleri. III. Ulusal Limnoloji Sempozyumu, Balıklarda Yaş Belirleme Çalıştayı, 27-29 Ağustos 2008, Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, İzmir.

 

15. Bostancı, D., Yılmaz, S.,Polat N. Otolit biyometrisinin aynı balıkta ve farklı eşeyde değişimine bir örnek: Uranoscopus scaber L., 1758. XV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 1-4 Temmuz 2009, Rize Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, Rize.

 

16. Bostancı, D., Uçkun İlhan D., Akalın S. Küçük Pisi Balığı, Arnoglossus laterna (Walbaum, 1792)’nın Otolit Özellikleri. Ulusal Su Günleri Sempozyumu, 29 Eylül-1 Ekim 2009, Fırat Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, Elazığ.

 

17. Bostancı, D., Polat N., Öztaş M., Duyan G. Lesepsiyen Bir Tür, Lokum Balığı Saurida undosquamis (Rıcdharson, 1848)’in Otolit Biyometrisi. Ulusal Su Günleri Sempozyumu, 29 Eylül-1 Ekim 2009, Fırat Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, Elazığ.